Nederlands | English

Over GEO-LOGICAL

1 december 2015 om 12:00Belvedere 2

GEO-LOGICAL onderzoekt en levert advies binnen de driehoek van cultuurhistorie, landschap en aardwetenschappen. Een ruime kennis en ervaring op het snijvlak van deze drie kennisvelden kwalificeert ons team voor het uitvoeren van:

 

Coördinatie en directievoering bij archeologisch vervolgonderzoek en landschapsonderzoek,

 

Bodemonderzoek voor vaststellen aardkundige en archeologische waarden

 

Cursussen en onderwijs op het gebied van bodem, geologie, landschap en cultuurhistorie

 

Adviseren van de belanghebbende partij in het RO proces

 

Schrijven en publiceren in diverse vakgebieden

 

Toetsen van archeologische rapporten voor provinciale en gemeentelijke overheden

 

Archeologisch bureauonderzoek

 

Constructie van geologische kaarten als basis voor archeologische verwachtingskaarten of voor overheden die meer kennis van hun eigen bodem wensen wordt op maat geleverd.

 

Aardkundige waarden onderzoeken, vaststellen en presenteren

 

Databases ten behoeve van onderzoek, karteringen

 

3-D modellen voor de ondergrond bijv. t.b.v. stadsarcheologie of provinciale planningBij GEO-LOGICAL, aardwetenschappelijk onderzoek en advies, zijn de opdrachten duidelijk te splitsen in een wetenschappelijke en een toegepaste richting. In de nabije toekomst zullen we deze twee richtingen blijven versterken als ook de interactie daartussen om de kwaliteit en effectiviteit van de aardwetenschappelijke expertise in archeologie en cultuurhistorie te waarborgen.